Traducteur (Néerlandophone) / Vertaler (Nederlandstalig)

19/12/2023

Secteur : rédaction

Avec près d’un million de visiteurs uniques par mois, Geeko est devenu le plus gros site d’actualité spécialisé de Belgique francophone. Il couvre une large diversité de sujets, du tech à l’actu du web, en passant par les jeux vidéo, la culture geek et le monde des cryptomonnaies. 

Met bijna een miljoen unieke bezoekers per maand is Geeko uitgegroeid tot de grootste gespecialiseerde nieuwssite in Franstalig België. Het bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, van tech tot webnieuws, videogames, geekcultuur en de wereld van cryptocurrencies.

Nous recherchons actuellement un traducteur néerlandophone « natif » pour traduire certains contenus vers le néerlandais.

Wij zijn momenteel op zoek naar een vertaler die « native » Nederlands spreekt om bepaalde content naar het Nederlands te vertalen.

Mission / Missie

• Relecture et traduction d’articles du français vers le néerlandais
• Entretien et développement de la communauté néerlandophone

Proeflezen en vertalen van artikelen uit het Frans in het Nederlands
Behoud en ontwikkeling van de Nederlandstalige gemeenschap

Profil / Profiel

• Parfaite maîtrise du néerlandais
• Bonne connaissance du français
• Une bonne flexibilité dans le travail
• Une grande disponibilité à différentes heures du jour
• Un contact facile pour les réunions, en français ou en anglais

Perfecte beheersing van het Nederlands
• Goede kennis van het Frans
• Goede flexibiliteit in het werk
• Hoge beschikbaarheid op verschillende tijdstippen van de dag
• Gemakkelijk contact voor vergaderingen, in het Frans of Engels

Offre / Aanbod

Un travail varié dans un secteur passionnant en perpétuelle évolution. Une fonction au coeur de la rédaction, avec un statut freelance. Un travail flexible en homeworking, avec des possibilités d’évolution.

Afwisselend werk in een opwindende en voortdurend evoluerende sector. Een positie in het hart van de redactionele industrie, met een freelance status. Flexibel thuiswerk, met mogelijkheden voor ontwikkeling.

Comment postuler ?